Statusrapport Kvänum Energi

224 av 260 anslutningar har fått utrustning installerad

Återstår:

  • Borrning/schaktning Lilleskogsvägen den 12 till 13 November
  • Fiberblåsning etapp 7 efter borrning
  • Schaktning 5 nya anslutningar
  • Justering av schakt vid 2 fastigheter
  • Installera utrustning 36 fastigheter

 

2 Nov 2018