Statusrapport November

Vi har nu avslutat grävningen för stamfibern under etapp 1. Denna etapp innebär att vi grävt och lagt ner kanalisation, dvs tom slang, från telestationen vid Frugården till telestationen vid Hallby. Samtidigt har vi lagt ner slang för fastigheter som ligger i omedelbar närhet av stamfiberdragningen..

Vi har vid ett par ställen varit tvungna att gå över hustomter för att komma fram med grävningen då det varit mycket berg ivägen. Där har vi en del arbete kvar att göra för att återställa gräsmattor mm. Arbetet kommer att göras när vädret tillåter och fastighetsägaren vill ha det gjort.

Vi vill informera om att entreprenören fått betalt för alla fakturor utom slutfakturan som kom denna vecka.
Det har kommit ut rykten om att han inte fått betalt men det är helt fel.

Anbudsunderlaget för etapp 2 har blivit ytterligare försenat men kommer att läggas ut för anbud under vecka 46.

Ekonomin är fortfarande stabil och vi kommer inte behöva ta in mer pengar från medlemmarna detta år. När vi har ett kontrakt med en entreprenör kommer vi tillsammans med denna komma överens om en faktureringsplan och utifrån den kommer vi att skapa en inbetalningsplan för återstående summa.

Vi kommer att informera om den inbetalningsplanen så fort vi har den framme.

Ett medlemsmöte kommer att planeras till början av nästa år och då hoppas vi att kunna informera om den lösning som kommunikationsoperatören NetatOnce har presenterat, dvs frågan om uppkopplingsmöjligheter till internet, tv kanalpaket, telefoni, mm. Vi räknar med att en representant från företaget kommer att delta och vi kommer att få möjlighet att ställa frågor till honom.

Förhoppningsvis kommer vi då även att veta mer om entreprenör för etapp 2.

11 Nov 2016