Statusrapport Oktober

Vi är nu i slutfasen av grävnigen för etapp 1. Det är mycket sten och berg på Vänersnäs kan vi konstatera men med vissa justeringar i sträckningen och med inlägg av kortare sträckning av luftledning så kommer stamfiberkanalisationen mellan telestationerna i Hallby och Frugården att finnas på plats under nästa vecka.

Vi har korsat Vänersnäsvägen på tre ställen medelst tryckning och grävt igenom ett antal enskilda vägar. Markkonsult i Vara håller på med GPS inmätning av sträckan så vi får en exakt karta över var fibernätet ligger för etapp 1.

Ett stort TACK till de som hjälpt till med handräckning under grävningen den senaste månaden. Ni har varit till stor hjälp med att få alla fiberslangar på plats. Inför etapp 2 kommer vi inte att organisera någon handräckning då denna etapp är alltför stor och omfattande både i tid och längd.

Anbudsförfrågan för etapp 2 har blivit lite försenad och kommer inte att skickas ut förrän om ett par veckor. Detta beroende bl a på att vi behöver ha en karta över var anslutningspunkter ligger efter etapp 1. Trots förseningen är målsättningen fortfarande att vi ska kunna var uppkopplade till fibernätet under hösten 2017

Styrelsen har beslutat att i anbudet för etapp 2, istället för att enbart dra fram ledningar till tomtgräns, begära att anbudet omfattar allt arbete t o m uppsättning av mediaboxen, som är anslutningspunkten för ditt eget nät/TV, på insidan av en yttervägg på huset.Allt arbete kommer att utföras av entreprenören såsom nedgrävning av fiber på din tomt, håltagning i vägg och installation av mediaboxen.

Arbetet med att få fram markavtal för områden där fiberkanalisationen behöver gå pågår för fullt. Har du som markägare ännu inte blivit kontaktad så kommer det att ske inom den närmaste tiden och har du redan fått ett avtalsförslag i handen så ber vi dig signera och skicka in avtalet.

6 Oct 2016