Tack!

Över 80% av oss har valt tjänsteavtal. Väldigt bra tycker styrelsen. Stort tack!

Vi skulle uppskatta om ni som inte valt ännu bestämmer er i närtid. Vår kommunikationsoperatör använder gjorda val som beställningsunderlag för utrustning. Ju fler som valt desto bättre.

4 Feb 2018