Till er som står i valet och kvalet!

För att kunna ta del av stödpengarna måste man gå med under pågående entreprenad.

När infrastrukturen är klar är bidraget slut.

Varje fastighet som vill ansluta sig senare missar det 40-procentiga stödet samt får själva betala:

  • projektering

  • skriva avtal med markägare

  • hålla samråd med länsstyrelsen

  • fixa grävning

  • upphandla material

  • blåsa fiber

  • upprätta dokumentation

 

29 Jun 2017