Till er som tvekar!

När det byggs ut fibernät i området tror vi man lurar sig själv om man ställer sig utanför. 

I praktiken minskar fastighetens värde motsvarande vad en framtida, enskild anslutning kommer att kosta. 


Man kan vara med i bygget av infrastrukturen (fibernätet) nu när det sker via Vänersnäs Fiber och sedan vänta med att abonnera på tjänster. Man behöver inte starta abonnemang från dag 1.

Att vara med nu, när fibernätet byggs, gör att fastigheten har garanterad tillgång till fiberanslutning den dag man tycker det är läge att få högre anslutningshastighet. Då finns infrastrukturen på plats! Bara att börja abonnera!

27 Nov 2015