Så här valde vi

Gruppavtal Triple Play

59%

Gruppavtal utan TV

18%

Delårsabonnemang

3%

Öppen Plattform

11%

Vilande anslutning

10%

De som inte svarat definieras som Vilande.

19 Feb 2018