Uppdaterat avtalsläge

Vid styrelsemötet 10/2 var antalet påskrivna avtal 173. Det fattas således 12 för att vara på någorlunda säker mark.

Beslutet om projektets fortlevnad kommer därför att fattas av medlemmarna på föreningens årsstämma den 7 mars.

Det kommer att finnas oika val, där man som medlem ska välja det scenario man föredrar.

För att alla ska ha chans att fatta ett klokt beslut, kommer alternativen att pubiceras på hemsidan senast 1 mars.

11 Feb 2016