Uppdaterat statusläge

Länsstyrelsen tog 29/4 beslut om stöd, men vi kom inte med denna gång. Nästa beslutsgenomgång blir sista veckan i Maj och då kommer vi förhoppningsvis med.

Antal påskrivna avtal har ändrats från medlemsantal till att redovisa antalet anslutningar eftersom medlem kan ha flera anslutningar inom samma fastighet.

 

2 May 2016