Utvärdering KO

Vårt offentliga förfrågningsunderlag gällande Kommunikationsoperatör gav 2 anbud. 
Här visar vi hur valet gjordes.

Förlorande anbud namnges ej

 

 

23 Jan 2018