Valberedningen föreslår

Valberedningens förslag

Valda på två år med ett år kvar som ledamot är:

  • Annika Repo Wallman
  • Maria Hyll Pettersson
  • Per Hansson

 

Till val som ledamot för en tid av två år föreslår valberedningen:

  • PG Larsson
  • Bernt Bredberg

 

Till val som ledamot för en tid av ett år föreslår valberedningen:

  • Mathias Krantz

 

Till val som suppleant för en tid av ett år föreslår valberedningen:

  • Håkan Skött
  • A-C Bertilsson

 

Till val som ordförande för ett år föreslår valberedningen:

  • Annika Repo Wallman från stämman 16/5 till 1/10 samt
  • Bernt Bredberg från den 1/10 till stämman 2019.

Detta för att säkerställa en god kontinuitet och en smidig övergång av uppdraget.

 

Valberedningen kandiderar för omval för ytterligare ett år.

Magnus Magnusson

Sammankallande

15 May 2018