Vänersnäs Fiber

Järpetorp - Vänersnäs

Nytt datum för årsstämman

Stämman hålls den 11 maj 2016 kl. 19:00 i Bygdegården.

Kallslse med dagordning kommer att skickas till medlemmarna enligt §19 i stadgarna.

16 apr 2016