Järpetorp - Vänersnäs

Läs gärna dessa innan stämman! Förslag från valberedningen har tillkommit.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Valberedningens förslag

17 apr 2016