Järpetorp - Vänersnäs

Medlemsmöte!

6:e december 18:00 i Bygdegården

Då kommer vår tjänsteleverantör, Net At Once, pedagogiskt förklara hur aktivering av anslutning går till.  
Ladda upp med frågor, detta är förmodligen det enda tillfället ni möter dem i verkligheten...
13 nov 2018