Missnöjd med entreprenaden? | Vänersnäs Fiber

Missnöjd med entreprenaden?

För att styrelse/projektgrupp/entreprenör ska få en rimlig chans att värdera inkomna klagomål och rätta till eventuella felaktigheter, är vi tacksamma om ni skickar e-post till info@vanersnas.se

Det kan ta lite tid innan svar ges på grund av mötestider etc.

ALLA synpunkter (positiva och negativa) kommer att gås igenom innan entreprenaden slutbesiktigas.

13 jun 2018

Comments powered by Disqus