Statusrapport Kvänum Energi

Kanalisation

Tryckning under väg Lilla Lund

Tryckning under väg/järnväg Munkesten
(kommer att utföras 9/10)

Diverse återställningar

Blåsning

C:a 5000 meter fiber återstår att blåsa

Montage av utrustning

Drygt 100 fastigheter klara

14 sep 2018