Valberedningen föreslår

Valberedningens förslag

Valda på två år med ett år kvar som ledamot är:

  • Annika Repo Wallman
  • Maria Hyll Pettersson
  • Per Hansson

 

Till val som ledamot för en tid av två år föreslår valberedningen:

  • PG Larsson
  • Bernt Bredberg

 

Till val som ledamot för en tid av ett år föreslår valberedningen:

  • Mathias Krantz

 

Till val som suppleant för en tid av ett år föreslår valberedningen:

  • Håkan Skött
  • A-C Bertilsson

 

Till val som ordförande för ett år föreslår valberedningen:

  • Annika Repo Wallman från stämman 16/5 till 1/10 samt
  • Bernt Bredberg från den 1/10 till stämman 2019.

Detta för att säkerställa en god kontinuitet och en smidig övergång av uppdraget.

 

Valberedningen kandiderar för omval för ytterligare ett år.

Magnus Magnusson

Sammankallande

15 maj 2018

Comments powered by Disqus