Överlåtelse av andelsrätt

Överlåtelse av andelsrätt i Vänersnäs Fiber Ek.förening i samband med fastighetsöverlåtelse sker när:

  • Överlåtaren har reglerat samtliga skulder till föreningen
  • Överlåtaren ansöker om utträde ur föreningen i samband med signering av överlåtelsehandling
  • Förvärvaren ansöker om att få inträda som medlem i överlåtarens ställe genom signering av samma handling
  • Förvärvaren tecknar ett anslutningsavtal
  • Förvärvaren övertar i sin helhet överlåtarens tjänsteavtal med föreningen

Skicka överlåtelsehandlingen genom att

  1. Scanna påskriven handling

  2. Maila den till [email protected] 

Om möjlighet att scanna / maila dokumentet saknas, skicka per brev till:

Vänersnäs Fiber
c/o Per Hansson
Frugården 212
468 90 Vänersnäs