Val av tjänst

Föreningens olika tjänster
Från och med 1 januari 2024 gäller dessa alternativ:

 • Gruppanslutning Triple Play 295 kr/månad Avtalet bundet t.o.m. 2028-12-31
  Bredband 1000/1000, telefoni Bas, Telias TV / streaming Bas
  TV-box Telia Play Hub utan kostnad.
  Även Telia Play App kan användas på olika enheter.
 • Gruppanslutning Dual Play 200 kr/månad Avtalet bundet t.o.m. 2028-12-31
  Består av Bredband 1000/1000, telefoni Bas.
 • Delårsabonnemang 200 kr/månad
  Bredband 1000/1000, telefoni Bas med 3 månaders bindningstid, ingen uppsägningstid. Delårsabonnemang får vara aktivt max 9 månader av helår.
 • Öppen Plattform
  Vill man inte ha gruppanslutning finns möjlighet att välja andra leverantörer i Net At Once portal Öppet Nät. Priset sätts av respektive tjänsteleverantör
 • Vilande anslutning
  Innebär att fiber är indragen men inte aktiverad.
  Kontakta föreningen när anslutningen ska aktiveras.

För samtliga alternativ gäller att föreningen tar ut serviceavgift på 120:-/ månad för underhåll och administrativa tjänster, oavsett aktiv eller vilande anslutning.