Fiber Gardessanna

Post- och TeleStyrelsen beviljar bidrag till utbyggnad av fiber i Gardessanna/Anundstorp.

Informationsmöte Onsdag den 17 nov kl 18.30 i bygdegården.

Bli gärna medlem!

Agenda:

  • Anslutningskostnad och betalningsplan
    (räknat på givna offerter, beviljat bidrag och 30 bindande avtal så landar vi runt 25000)
  • Teckna bindande avtal i närtid
  • Grävning på egen tomt, installation av hårdvara i huset. Tidplan för detta.
  • Information om gällande gruppavtal.

 

15 Nov 2021