Förtydligande om administration

Föreningen använder Fiberekonomi för:

  • Medlemsregister
  • Tjänsteavtal
  • Fakturering
  • Bokföring

OBS!
Hantering av tjänsteavtal kommer fortsättningsvis ske via Fiberekonomis webbportal för förenklad administration. Detta innebär att alla måste vara registrerade som användare i Fiberekonomis webbportal för att kunna välja tjänster.

22 May 2022