Protokoll från årsstämma 2020

Protokoll från årets stämma finns nu publicerat under Dokument

9 Jul 2020