Statusrapport Kvänum Energi

Kanalisation

Tryckning under järnväg klar.
Det fungerade inte att trycka under Lilleskogsvägen eftersom underlaget är stenblock/berg.
Hammarborrning gäller nu.

Diverse återställningar

Blåsning

C:a 5000 meter fiber återstår att blåsa

Montage av utrustning

Ungefär hälften av fastigheterna klara

 

10 Oct 2018