Dags att välja tjänster

För val av tjänster finns 4 olika alternativ:

  • Gruppavtal Net at Once Triple Play
  • Gruppavtal Net at Once utan TV
  • Delårsabonnemang
  • Öppen Plattform 

Beskrivning av respektive val samt blankett finns här

28 Dec 2017