Uppdaterad status

  • Avgrävning stamkabel VÄ11 – VÄ62 ÅTGÄRDAT
  • Avgrävning stamkabel VÄ08-VÄ63 ÅTGÄRDAT
  • Avgrävning stamkabel VÄ11-VÄ10 ÅTGÄRDAT

 

2 Feb 2022